Postupak zasnivanja hraniteljstva

ZAHTEV

Građani koji žele da se bave hraniteljstvom, podnose zahtev centru za socijalni rad u opštini gde stanuju i prilažu potrebnu dokumentaciju:
• Fotokopija lične karte;
• Izvod iz matične knjige rođenih;
• Izvod iz matične knjige venčanih (ako su u braku);
• Uverenje o državljanstvu;
• Lekarsko uverenje;
• Potvrda o zaposlenju i mesečnim prihodima (uključujući prihode od poljoprivredne delatnosti, izdavanja stana, kuće, od neregistrovanih delatnosti);
• Potvrda o imovini (ugovor o kupoprodaji stana, kuće, zakup, otkup, ostavinsko rešenje);
• Uverenje da nije osuđivan - pribavlja po službenoj dužnosti centar za socijalni rad;
• Uverenje da se protiv hranitelja ne vodi istraga, odnosno da nije podignuta optužnica;
• Uverenje da nije lišen roditeljskog prava ( dobija se u sudu, vanparnična pisarnica);
• Uverenje da nije lišen poslovne sposobnosti (dobija se u centru za socijalni rad);
• Potvrdu da nije na evidenciji lica protiv koga je određena mera zaštite od nasilja u porodici (dobija se u centru za socijalni rad).

Zahtev sa dokumentacijom predaje se centru za socijalni rad.

Postupak procene

Postupak procene opšte podobnosti hraniteljske porodice obuhvata:
• analizu isprava budućih hranitelja;
• intervju sa budućim hraniteljima u ustanovi;
• intervju sa članovima porodice budućih hranitelja u kućnoj poseti;
• procenu tokom realizacije Programa pripreme za hraniteljstvo.

Program pripreme i obuke

Program pripreme za hraniteljstvo pohađaju supružnici, odnosno vanbračni partneri – budući hranitelji. Obuka traje 33 sata, organizovanih u 11 tematskih celina. Tročasovne radionice održavaju se jednom nedeljno. Za potrebe potencijalnih hraniteljskih porodica sa Šumadijskog regiona obuke se održavaju u centru za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac.

Sintetizovan izveštaj

Nakon završenog programa pripreme Centar za porodični smeštaj sačinjava Sintetizovan izveštaj – nalaz i stručno mišljenje o opštoj podobnosti budućih hranitelja koji se dostavlja centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad donosi odluku o opštoj podobnosti budućih hranitelja i izdaje potvrdu o bavljenju hraniteljstvom, s rokom važenja od dve godine.
Hranitelji imaju pravo žalbe na rešenje centra za socijalni rad u slučaju kada ne dobiju opštu podobnost za hraniteljstvo.
Nakon isteka dve godine, centar za socijalni rad donosi odluku o produženju ili ukidanju potvrde o bavljenju hraniteljstvom, ceneći uspešnost ostvarivanja hraniteljske uloge, a na osnovu praćenja hraniteljske porodice – odnosno izveštaja Centra za porodični smeštaj o ponovnoj proceni hraniteljske porodice.

 bottom