JAVNE NABAVKE


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac je tokom 2013. godine sproveo tri postupka javnih nabavki male vrednosti nakon kojih su zaključeni sledeći ugovori:

 

1) Ugovor o isporuci dobara OPREMA ZA SAOBRAĆAJ - putnički automobil, br. 541-403/85/2013 od 02.04.2013. godine zaključen sa isporuciocem Marko Trans Kargo D.O.O Beograd, Ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 10G/324,PJ Kragujevac, Ul.Save Kovačevića bb ( ugovorena vrednost dobara po ovom ugovoru iznosi 980.000,00 dinara sa PDV-om) i

2) Ugovor o prodaji naftnih derivata putem debitne NIS kartice za gorivo, br. 542-403/85/2013 od 02.04.2013. godine zaključen sa prodavcem "NIS"a.d.Novi Sad, Ul.Narodnog fronta br.12 ( ugovorena vrednost dobara po ovom ugovoru iznosi 1.080.000,00 dinara sa PDV-om). Ugovor o javnoj nabavci dobara male vrednosti: materijal za saobraćaj - bezolovni benzin 95 i auto gas sporazumno raskinut 15.08.2013. godine.

3) Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti materijal za saobraćaj - Evro Premijum BMB i TNG jnmv02/2013 zaključen dana 27.11.2013. godne između Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac i Mol Serbia d.o.o. Beograd, Omladinskih Brigada 88/5 11070, Novi Beograd. Ugovorena vrednost dobara po ovom ugovoru je 843.945,00 dinara bez PDV-a odnosno 1.012.717,50 dinara sa PDV-om.

 

 

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac je tokom 2014. godine sproveo sledeće postupke javnih nabavki male vrednosti nakon kojih su zaključeni sledeći ugovori:


1) Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti Materijal za saobraćaj - Evro Premijum BMB 95 zaključen dana 23.01.2014. godine između Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac i Mol Serbia d.o.o. Beograd, Omladinskih Brigada 88/5 11070, Novi Beograd. Ugovorena vrednost dobara po ovom ugovoru je 914.400,00 dinara bez PDV-a odnosno 1.097.280,00 dinara sa PDV-om – realizacija ugovora u toku.

Dana 26.05.2014. godine zaključen je sporazum o raskidu ugovora o javnoj nabavci male vrednosti Materijal za saobraćaj - Evro Premium BMB 95, JNMV 01/2014 izmedju MOL SERBIA d.o.o. Beograd i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac iz razloga vraćanja dokumentacije od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike RS.

2) Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti Materijal za saobraćaj - Evro Premium BMB 95 zaključen dana 27.05.2014. godine između Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac i Mol Serbia d.o.o. Beograd Omladinskih Brigada 88/5 11070, Novi Beograd. Ugovorena vrednost dobara po ovom ugovoru je 908.424,00 dinara bez PDV-a odnosno 1.090.080,00 dinara sa PDV-om.

3) Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti Oprema za saobraćaj - terensko vozilo JNMV 03/2014 zaključen dana 04.12.2014. godine između Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac i Interauto doo Čačak. Ugovorena vrednost dobra je 1.137.399,60 dinara sa PDV-om.

U 2015. godini sprovedeni su postupci javnih nabavki:
1) Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti Materijal za saobraćaj - Evro Premium BMB 95 JNMV 01/2015 zaključen dana 11.02.2015. godine između Centra za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac  i Mol Serbia d.o.o. Ugovorena vrednost dobra je 1.176.104,00 dinara bez PDV-a, odnosno 1.411.370,00 dinara sa PDV-om.

<< Nazad

 bottom