AKREDITOVANI PROGRAMI

● "Sigurnim korakom do hraniteljstva"
● "Pride"
● Socio-edukativni program obuke hranitelja za specijalizovano hraniteljstvo "Da žive sa nama, a ne pored nas"
● Obuka za primenu modela i baterije instrumenata procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica "ROD"
● "Montesori"

<< Nazad

 bottom