Intersektorska podrška za aktivno uključivanje mladih iz hraniteljskih porodica

U okviru projekta „Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u
hraniteljskim porodicama“, koji sprovodi Centar za porodični smeštaju i usvojenje Kragujevac u
saradnji sa Razvojnim biznis centrom i Uradimo zajedno, formirana je radna grupa za izradu
metodologije konferencije slučaja za aktivnu inkluziju mladih iz hraniteljskih porodica.
Konferencija slučaja za aktivnu inkluziju predstavlja model individualno orijentisane,
intersektorske podrške, koji treba da da pruži adekvatan odgovor na dosadašnje nedostatke
procesa planiranja osamostaljivanja mladih iz hraniteljskih porodica, sa ciljem da se unapredi
njihova socijalna inkluzija i integracija na tržište rada.
1
1
1


Detalji


  Karijerno vođenje i savetovanje za bolju zapošljivost mladih iz hraniteljskih porodica

Petnaest profesionalaca iz sistema socijalne zaštite, od kojih najviše savetnika za hraniteljstvo u Centru za
porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, prošlo je trodnevnu obuku iz oblasti karijernog vođenja i
savetovanja, koja je održana tokom maja i juna 2019. godine. Obuka je organizovana u okviru projekta
“Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u hraniteljskim porodicama“, koji
ima za cilj unapređenje zapošljivosti i uključenosti u tržište rada mladih iz hraniteljskih porodica u
Šumadijskom, Rasinskom, Raškom i Moravičkom okrugu.
1
1
1


Detalji


  Projekat "Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u hraniteljskim porodicama"

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac od decembra meseca 2018. godine realizuje projekat" Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih iz hraniteljskih porodica" koji finansira EU iz IPA programa 2014. Projekat traje dve godine, a osnovni cilj je unapređenje zapošljavanja mladih koji izlaze iz sistema hraniteljske zaštite.
1
1


Detalji


  Projekat “Budućnost za nas”

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac od avgusta 2017. realizuje projekat “Budućnost za nas”, čiji je osnovni cilj povećanje kvaliteta života i ekonomske nezavisnosti mladih bez roditeljskog staranja koji se osamostaljuju.
Detalji


 bottom