O Hraniteljstvu

• Hraniteljstvom se može baviti samo hraniteljska porodica koja ima opštu podobnost za hraniteljstvo i potvrdu nadležnog centra za socijalni rad za bavljenje hraniteljstvom.
• Podobnost hranitelja preispituje se nakon dve godine i potvrda o bavljenju hraniteljstvom se produžava ili ukida;
• Hranitelji su u obavezi da svake godine imaju najmanje 10 sati obuke za obavljanje hraniteljske uloge;
• Hraniteljima u obavljanju hraniteljske uloge pomažu savetnici za hraniteljstvo i realizatori edukativnih programa;
• Hranitelji vode „Radnu svesku hranitelja“ u kojoj beleže važne informacije i obaveze prema potrebama deteta i sarađuju sa savetnicima za hraniteljstvo;
• Hranitelji prikupljaju bitne informacije o detetu i vode Informator o detetu „Moj životni put“, odnosno pomažu detetu u vođenju njegove životne priče;
• Hranitelji potpisuju ugovor o porodičnom smeštaju za svako dete sa centrom za socijalni rad nadležnim za dete i centrom za porodični smeštaj;
• Hraniteljska porodica može imati najviše troje dece na hraniteljstvu, odnosno dvoje ako su deca ometena u razvoju.
• Hraniteljska porodica može imati više od troje dece na smeštaju ako su smeštena deca braća i sestre;
• Hraniteljska porodica dobija naknadu za izdržavanje dece i naknadu za svoj rad. Naknada za izdržavanje deteta uvećava se ako je dete ometeno u razvoju ili ima kombinovane poteškoće u razvoju;
• Hraniteljska porodica je u obavezi da naknadu koju dobija za izdržavanje deteta namenski troši za potrebe deteta;
• Hraniteljska porodica se stara o ostvarivanju svih prava deteta na hraniteljstvu: u svojoj porodici i lokalnoj zajednici;
• U vaspitanju deteta hraniteljska porodica primenjuje prihvatljive metode vaspitanja, ne primenjuje fizičko kažnjavanje dece i štiti dete od svih oblika zlostavljanja u svakoj situaciji;

 bottom